INNHOLD (kan selvsagt skreddersys):

 • Overføringssystemet
 • Oppbygning & virkemåte
 • Bruksområder
 • Forskriftskrav
 • Hvorfor 400V? Fordeler og ulemper...
 • Nettoppbygging
 • Merking
 • Personsikkerhet
 • Brannsikkerhet
 • Driftssikkerhet
 • Krav til materiell og utstyr
 • Oppgaver

Et praktisk og matnyttig kurs for fagarbeideren!

Kanskje kan man kombinere kurset om 400V-anlegg med Jordingskurs (distribusjon/fordeling) for fagarbeider personell....!?

 

Ta kontakt!