Energimontør og Energioperatører, lærlinger og praksiskandidater (bildet viser NOEN av lærlingene siste årene...)

ENERGIKURS - VG3

Normal kontraktstegning for nye lærlinger er august - september; 1. kurs for lærlinger er alltid uke 38. Husk at lærlingen har med bærbar PC...

Start 1. dag kl 09.00. Det er normalt avslutning kl 15.00 hver dag, men et par dager holder vi på til kl 17.00, slutt fredag ca. kl 12.00....

Tilpasset oppstart andre steder i landet kan gjennomføres på forespørsel, samlinger blir da regionalt - nettkurs, innleveringer, lærlingdokumentasjon etc blir på nettstedet vårt. Kursserien bygger på nettkurs og oppgaver med påfølgende fysiske samlinger. Vår erfaring (og det har vi!), er at man må ha en kombinasjon med egeninnsats (nettkurs/arbeid etc.) og fysiske samlinger...

2021-04-16_10-13-31_450x230.png

Bildet over: Videoforelesning fra elektroteknikk1...med tilhørende problemstillinger og oppgaver.

Vår studiemodell inneholder følgende:

Startsamling, nettkurs, innleveringer, ulike kurs for oppsummering/gruppearbeid og praktiske øvelser...

DSC_0037_450x670.jpg

Bilde over: Lærlingene på kurs

For andre - praksiskandidater/voksne:

  • Tilpasset samlinger fordelt over 1-2 år, dette legges opp i forhold til gruppesammensetningen og kompetanse (tidligere kunnskaper og erfaring) i faget
  • Det nettbaserte opplegget tilpasses de fysiske samlingene og kan derfor være redusert i forhold til lærlingenes omfang
  • Alternativt kan en voksen følge samme opplegg som lærlingene

"Hva vi ønsker å se, er eleven på jakt etter kunnskap og ikke kunnskapen på jakt etter eleven"

Fritt etter G. B. Shaw

Energioperatører: 

Diverse nettkurs, samlinger, innleveringer...

Tidligere deltakere kommer fra (voksne og lærlinger):

  • Statkraft (så og si alle regioner - stasjonsgrupper), E-CO Vannkraft, Ballangen energi, Hålogaland Kraft, Troms Kraft Produksjon, Varangerkraft, BKK-produksjon, Narvik Energiverk, Norkraft, OTRA kraft, Vesterålskraft, Pasvik Kraft, Kvænangen Kraftverk, Statnett, Agder energi, Sognekraft, Sunnhordaland Kraftlag, Nordmøre Energiverk, Statoil, Salten Kraftsamband Produksjon, Skafså Kraftverk….

  • Se link: Statkraft samarbeider med Troms Fagprøvesenter om energioperatørutdanningen

 

Energimontører:

Studiemodellen vår inkluder (normalmodell for lærlinger):

Startsamling, nettkurs, innleveringer, kurssamlinger for diskusjoner/gruppearbeid og praktiske øvelser og sertifiseringer....

 

Tidligere deltakere kommer fra (voksne og lærlinger):

  • Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG) - Svalbard, Troms Kraft Nett AS, Troms Kraft Produksjon AS, Statnett, Statkraft, Hålogaland Kraft, Nord Troms Kraftlag, Hammerfest El.Verk, Skaland grafittverk, Repvåg kraftlag, Varanger Kraft, Nordkyn Kraftlag, Luostejok Kraftlag med flere

Bilde: Energimontørlærlingene 2005-kullet har is og kaffepause på AUS-kurset!

Meld din interesse!

Fyll ut skjemaet under og si litt om hva henvendelsen gjelder. ALLE pkt. må fylles ut. OBS: Hvis du får en mail som kan tyde på at skjemaet ikke ble registrert så sender du bare en mail med din forespørsel til: postmann@nfse.no

------------
Les vår personvernerklæring her: http://www.nfse.no/personvernerklaering.6078481-352987.html