Arbeidsvarsling_200x282

For alle som skal utføre arbeid på veg

KURS 1, Arbeidsvarsling

Arbeid på veg representerer en økt fare for arbeidere og trafikanter, derfor er det av stor viktighet at arbeidsvarsling utføres korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan. Stiftelsen Norsk Energifagsenter (NFSE) er godkjent kursarrangør for Arbeidsvarsling 1 og Arbeidsvarsling 2.

Kursinnhold:

Alle som skal utføre arbeid på riks- og fylkesveg skal minimum ha gjennomgått kurs 1. Med arbeid på veg menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v.

Lenke: Arbeidsvarsling - vegvesen.no

 

Kursets varighet: 6 timer.

NESTE KURS: Ta kontakt!

Følgende tema skal inngå i opplæringen:

  • personlig sikkerhet
  • personlig verneutstyr
    varsling ved vegarbeid sikring ved vegarbeid,
  • ansvarsfordeling, hvilket personlig ansvar har den som arbeider på veg
  • hensyn til sikkerhet og framkommelighet

Personer som har bestått kurs 2 trenger ikke kurs 1.

Dette kurset inngår i våre medlemsbedrifters lærlingkurs. Spesialpris til våre medlemsbedrifter.

 

Priser, pr. stk. min. antall (fra samme bedrift):

10 stk.    kr. 2110,-

20 stk.    kr. 1810,-

30 stk.    kr. 1510,-

40 stk.    kr. 1260,-

Min. antall er 10 stk. Dette er også prisen på åpne kurs.

I tillegg tilkommer kostnader til reise etc. Materiell er inkludert. Be gjerne om spesifisert tilbud.

Kursinstruktør: Frode Berg

Meld din interesse!

Fyll ut skjemaet under og si litt om hva henvendelsen gjelder. ALLE pkt. må fylles ut. OBS: Hvis du får en mail som kan tyde på at skjemaet ikke ble registrert så sender du bare en mail med din forespørsel til: postmann@nfse.no

------------
Les vår personvernerklæring her: http://www.nfse.no/personvernerklaering.6078481-352987.html