For Energioperatører og andre!

Nettkurs Turbiner og turbinregulator ferdig...

Mange timer undervisningsfilmer for vannkraftproduksjon (turbiner, regulator++) er gjennomført. Mye arbeid lagt ned før vi er kommet hit, våren 2015 var alt klart! Enda et par nettkurs for våre medlemsbedrifter! 

Bildeserien under her viser en skjermdump fra noen av temaene som er dekket...

Dette kurset er foreløpig kun tilgjengelig for medlemsbedrifter - det jobbes med en løsning som gjør kurset tilgjengelig for andre (ultimo 2017 kanskje)...


  1 / 9 
 
 
 


Ill bilde turbinnettkurs2_650x369[1].jpg

Turbiner: 9 tema

1: Intro-historie

Magasinkraftverk, elvekraftverk, småkraftverk, minikraftverk, mikro, utbyggingspotensial

2: Kraftverkets oppbygging

Grindrensk, dam, varegring, sandfang, luker, ventiler, trykksjakt etc.

3: Turbintyper

Francis, Kaplan og rørturbin, Pelton, horisontale og vertikale aggregater, fallhøyder

4: Kriterier for valg av turbintype

Fallhøyde, vannføring, virkningsgradskurver, planlagt kjøremønster, kostnader nedetid

5: Klassifisering av turbintyper

Fristråleturbin, fullturbin, energiomsetninger i turbin, fartstall, hurtigløper, langsomtløper

6: Turbinens delkomponenter

Gjennomgang av ulike løpehjul, akslinger, nåleservo, deflektor, ringledning, tetninger, turbinlager, ledeapparat, reguleringsring, hovedservomotor, lenk- og skovelarmer, øvre/nedre lokk, akseltetningsboks, sugerør etc.

7: Turbinens egenskaper

Kjennetegn og forskjeller på driftsforhold på de ulike turbintyper, virkningsgrad etc.

8: Effekt og virkningsgrad (teoretisk tilnærming)

Bruttoeffekt, akseleffekt, totalvirkningsgrad, H.O.V, H.U.V, brutto fallhøyde etc.

9: Falltap i vannveien

Singulære tap og viskøse tap

Turbinregulator: 9 tema

1: Reguleringsteori, generell innføring

Primæroppgave til regulator, ”Skal-verdi”, ”Er-verdi”, styring vs regulering

2: Prinsipp og virkemåte

Gjennomgang av turbinregulatorens virkemåte - prinsipper

3: Krav til turbinregulator

Frekvensregulering vs lastregulering, avslag, hurtigstopp elektrisk feil, hurtigstopp mekanisk feil

4: Statikk

Definisjoner og ulike regneeksempler

5: Hovedkomponenter

Regulerende enhet, servosystem, trykkoljeanlegg, PID-funksjonen..., frekvensmåling

6: Turbinspesifikt utstyr

Sikkerhetsventil spiraltromme, kombinator, nålstyring

7: Stabilitet i vannveien

Stabilitet, trykkstigning og hastighetsøkning, store masser i bevegelser, luft som flyttes...

8: Svingekammer

Behovet for dette, plassering av svingekammer/sjakt, avslagsprøver, hva skjer ved stengning av vannvei...

9: Signaler som gir alarm, forvarsel, stopp

Gjennomgang av ulike signaler fra turbin, lager, vannvei, hjelpeanlegg, regulator...

 

Informasjonsvideo for å logge på og gjennomføre nettkurs:

 

 

Meld din interesse!

Fyll ut skjemaet under og si litt om hva henvendelsen gjelder. ALLE pkt. må fylles ut. OBS: Hvis du får en mail som kan tyde på at skjemaet ikke ble registrert så sender du bare en mail med din forespørsel til: postmann@nfse.no

------------
Les vår personvernerklæring her: https://www.nfse.no/personvernerklaering.6078481-352987.html