Mer om oss...

Norsk Energifagsenter er en stiftelse som utfører ulike oppgaver for Energiselskapene i tilknytning til fagopplæring/lærlingordningen. I tillegg har vi godt utbygde fagprøveanlegg for energimontører og elektrikerfaget. Stiftelsen er en "non-profit" organisasjon, et eventuelt overskudd går tilbake for å tjene vårt formål: Sørge for gode programmer for Energiselskapene etter styrets anbefalinger og etter råd fra bransjen. Pr. 1.1.2020 har vi lærlinger fra nesten alle fylkeskommuner i Norge som deltar på ulike programmer tilpasset bedriftenes behov (nettkurs, innleveringer, videomøter/kurs, samlinger etc.)...

Stiftelsen administrerer også en opplæringsring for elverksfagene.

En opplæringsring er én av to måter å organisere opplæringen mellom flere bedrifter, en annen måte er å slutte seg til et opplæringskontor.

  • En opplæringsring kan etter avtale med medlemsbedriftene gjøre en rekke administrative oppgave knyttet til det å ha en lærling i bedrift, men det er bedriften som tegner arbeidskontrakt og lærekontrakt med den enkelte lærling.
  • Bedriften må være godkjent lærebedrift og ha godkjent faglig leder. Det formelle med å bli selvstendig godkjent lærebedriftdette kan vi bistå med å få på plass, det innebærer en rekke formaliteter som vi har på plass: opplæringsplaner, prosedyrer/rutiner, skjemaer etc.
  • Faglig leder har halvårlige samtaler med lærlingene og samler dokumentasjon i forhold til læringsarbeidet (her bistår selvsagt vi)
  • Årlig har vi fellesmøter for alle faglige lederne for å utveksle erfaring, justere på planer og rutiner etc... Veldig nyttig for alle parter
  • Vi har også en utstrakt støttefunksjon for de faglige lederne underveis i læreforløpet. 

Lærebedriften ansetter lærlingen og har dermed arbeidsgiveransvaret for disse. Vi er bedriftenes støttespiller for å oppfylle lov/forskriftskrav i tilknytning til lærekontraktene. Elektrofagene er særløpsfag med lovpålagt faglig innhold i læretiden - derfor har våre lærlinger 6mnd. lengre læretid enn andre lærlinger for å dekke inn et rimelig stort pensum innen fagområdene våre før de skal opp til fagprøve. I løpet av læretiden er det også sentralgitt eksamen for våre lærlinger. I tillegg krever også fagprøven mye kunnskap om den jobben som skal gjennomføres.

 

Vi tør å påstå at vi er en av de fremste utdanningsinstitusjoner innen elektro/energiverksfag i Norge innenfor lærlinge- og fagarbeidernivået. Utdanningen vår sikres opp i mot flere fagutvalg og gjennom vår nære tilknytning til spesialister i bransjen. 

Det er for tiden stor etterspørsel etter fagfolk til denne bransjen og vi ønsker å bistå med å utvikle disse fagfolkene. 

Hva er Norsk Energifagsenter (NFSE)? from Tommy Nordaas on Vimeo.