I dag ser vi at denne utfordringen ikke er blitt mindre og flere bransjer har samme utfordringer. Kravet til gjennomføring av fagprøve omfatter gjerne mange moduler i læreplanene og dette er normalt sett ikke enkelt å gjennomføre på ett enkelt anlegg - ute hos en kunde, med de krav og tidsfrister man ofte har.

Fagprøvene var i utgangspunktet kun beregnet for våre medlemsbedrifter, men det har etter hvert blitt mulig for andre bransjer å avlegge den praktiske prøven hos oss. Vi har hatt personell fra hele Norge hos oss for å gjennomføre fagprøve - både fra elektroistallatører, energiverk, industri og offshore. Hvorfor?

Fordi:

  • Anleggene er i perioder av året klare (ikke alle har et anlegg som kan brukes til fagprøve når læretida går mot slutten)
  • Man melder seg opp til fagprøven (her kan vi ved senteret bistå)
  • Man får deretter en startdato og en sluttdato for prøveavviklingen, dette sparer bedriften for mye planlegging og tilrettelegging
  • Fagprøven avvikles deretter i forhold til oppgaven og de rammer som er satt av prøvenemnda i faget

Har du tenkt på hva det vil bety for bedriften hvis en prøvekandidat stryker på fagprøven ute hos en kunde?

Vi gjør oppmerksomme på at Norsk Energifagsenter ikke har noe med selve avviklingen eller bedømming av fagprøven å gjøre,- alt vi gjør er å legge til rette for avviklingen og holde anleggene og utstyr i den stand prøvenemnda for det aktuelle faget krever. Med andre ord: vi leier ut bygg/anlegg som vi benytter på våre kurs. Vi har derfor heller ingen arbeidsgiveransvar/opplæringsansvar for prøvekandidatene. Alle våre prøveanlegg er godkjent av de ulike prøvenemnder. 

Hos oss kan du nå avlegge fagprøve som:

  • energimontør
  • elektriker

 

Fag

Varighet

Pris pr. fagprøve

Energimontør *)

5+5 dager (2 uker)

kr. 25.000,-

Elektriker **)

5 dager

kr. 18.000,-

*) Inkluderer alt av materiell samt lån av noe verktøy/utstyr hos oss. Prisen er for lærlinger i medlemsbedrifter, andre betaler kr. 45.000,- (for høyspenningsprøven-energimontør)

**) Inkluderer alt materiell.

 

Det forutsettes for alle fagprøver at kandidatene etter avlagt fagprøve demonterer fagprøven etter henvisning fra de ansatte på senteret.

Alle priser er netto - stiftelsen Norsk Energifagsenter sine tjenester er kun knyttet opp mot kurs/fagopplæring & utleie og er ikke avgiftspliktig.