Nettkurs: Kjøp og gjennomfør nettkurset på vår kursportal (ekstern lenke her)

 

Fysiske kurs (når det er mulig):

 

Oppfriskning - repetisjon (3t.)

Stort sett de samme elementer som i grunnkurset, men på en enklere/raskere måte.

Det anbefales ett grunnkurs på alle - deretter kan man veksle mellom grunnkurs og oppfriskningskurset. Det er bedriften som gjør valget ut fra sine behov. Det er også laget et teorikurs på nett (nettkurs), her er det gjennomgang av ulike tema med instruksjoner. Da må man sørge for at man gjennomfører praktiske øvelser selv, eller at vi bistår dere med den praktiske gjennomføringen - den tar kanskje 15-30 minutter (litt avhengig av antall personer).

 

Pris for medlemsbedrifter: etter egne avtaler!

 

Tema for kurset vil være:

Utvidet førstehjelpskurs 5-6t.:

 • Motivasjon - til deg som førstehjelper
 • Hjerte-lungeredning (HLR)
  • Bevistløs - puster normalt
  • Bevistløs - puster ikke normalt
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Mistanke om akutt hjertesykdom
 • Skader og ulykker
  • Indre/ytre blødninger
  • Brudd
  • Brannskader
  • Elektriske skader

Det er rikelig med øvelser underveis - trening.