Varighet: 2 dager

Innholdet: se under her, kan tilpasses bedriftens ønker/fokus

Målgruppe: Energimontører, Planleggere/Ingeniører++

Kurset finnes også som nettkurs

 

Pris: kr. 3.500,- pr. stk. (ordinært kurs, minst 10 stk.)

Nettkurs: kr. 2.000,- pr. stk.

 

Innledning - Lover, forskrifter, funksjonskrav, veiledning og normer

 • Om kurset, hierarki, oppbygging av FEF, avsluttende bestemmelser etc.
 • Formål, prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold, risiko, sikkerhetskrav ved feil, beskyttelse mot elektrisk sjokk, termisk og mekanisk skade
 • Overspenninger, underspenninger, jordfeil, overførte spenninger, helsefare og beskyttelse mot brann
 • Overvåking og kontrollsystemer, advarselsskilt og merking, drift og vedlikehold, fellesføring - ulike eiere, endring, oppgradering, omgivelsene
 • Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon

Høyspennings installasjoner

 • Isolasjon og isolasjonsfeil
 • Utstyr og kabler
 • Avstander, betjeningsutstyr for installasjoner i mast - alternativer
 • Bygninger
 • Tillatt berøringsspenning UTP, Global jord
 • Tiltak for å redusere berøringsspenning
 • Potensialutjevning, galvanisk korrosjon, måling og kontroll av jordingssystem samt dimensjonering
 • Felles og adskilt jordingssystem

Lavspennings installasjoner

 • Isolasjon, isolasjonsovervåking
 • Utstyr og kabler, Installasjone
 • Jording

Høyspennings luftledninger

 • Mekanisk dimensjonering, forsterket oppheng
 • Isolasjon, avstander, kryssing og fellesføring
 • Jording og linjebefaring