Mobil: 911 50 595

Epost: ingrid@nfse.no

Bakgrunn:

  • Fagbrev Energimontør samt fagbrev elektriker med høyspenningsteknikk (skip)
  • Avansert fallsikring (Regelverk for bruk av PVU til sikring mot fall, valg og riktig bruk av fallsikringsutstyr, fallteori, risikovurdering, kameratredning, redning fra konstruksjoner, benytte tau til posisjonering under arbeidsutførsen, brukerkontroll av benyttet PVU)
  • Fagseminar for energiverk i kabelfeilsøking, testing og deteksjon (MEGGER)
  • AUS-kurs (1 & 2)
  • Flere "Sommerkurs (3-ukeskurs)"
  • Kabelkurs, jording i fordelingsanlegg, FEF, FSE…
  • Passasjer- og krisehåndtering
  • Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk
  • Bruk av hjertestarter grunnkurset

Startet fagskole elkraft høst 2022, ferdig med 2. året juni 2024.

Ingrid har også i en årrekke kjørt bilcross og vært mekaniker på egen bil.