Statnett

Nettkurs - Jording i Statnett anlegg

Les mer om innholdet i dette nettkurset....

OBS: kun til Statnettpersonell samt lærlinger medlemsbedrifter av NFSE.

Nettkurs "Jording i Statnett anlegg"

Kurset er i utgangspunktet utviklet for lærlinger og 1. linjepersonell, men kan også være interessant for andre.

Alle våre nettkurs er under utvikling, nye områder innen aktuelt kurs samt fordypningsområder kan komme - det kan du være med å bestemme...dette kan du gi oss melding om etter gjennomført kurs.

 

1: Introduksjon til veileder for jording av Statnetts stasjoner


Bakgrunn og hensikt med jordingsveilederen, oppbygging og innhold, hvor finner jeg veilederen, hensikten med jording, jordingsanleggets hoveddeler

2: Prinsipp og eksempler på utførelse
 

Prinsipp for jordingsanlegg i Statnett, eksempler på utførelse av jordingsanlegg (maskenett, apparatjording, jording av gjerde, jording av SF6 anlegg, jording av kabelskjermer, jording i bygg og kontrollrom)

3: Utførelse - praktiske eksempler
 

Maskenett (planering av løsmasse, utlegging, sammenkobling med C-klemmer, tamper ved fundament), strømtransformatorer, spenningstransformatorer, krafttransformatorer

4: Kontroll av jordingsanlegg
 

Dimensjonerende kortslutningsstrøm, dimensjonering av jordleder, ansvarlig utførende, kontroll under montasje, sluttkontroll

Meld din interesse!

Fyll ut skjemaet under og si litt om hva henvendelsen gjelder. ALLE pkt. må fylles ut. OBS: Hvis du får en mail som kan tyde på at skjemaet ikke ble registrert så sender du bare en mail med din forespørsel til: postmann@nfse.no

------------
Les vår personvernerklæring her: https://www.nfse.no/personvernerklaering.6078481-352987.html