Jording-1_800x536

Distribusjon/Fordeling...

Jordingskurs for fagarbeideren

Kurs i jording for høy- og lavspent distribusjonsanlegg i henhold til «Forskrift om elektriske forsyningsanlegg med veiledning» (FEF 2006). Kan også tilpasses bedriftens behov.

Kurset finnes også som nettkurs...eller kan tas som webinar for bedrifter.

Eksempler på tema:

 1. Forstå prinsippet med jording
 2. Forstå de ulike funksjonene til jording
 3. Forstå hva som bestemmer størrelsen til jordfeilstrømmen
 4. Forstå hvordan man kan beskytte personer mot farlige berøringspenninger
 5. Krav ved isolasjonsfeil
 6. Krav til betjeningsutstyr i mast
 7. Begrep og definisjoner
 8. Isolasjon - veiledning
 9. Tiltak ved isolasjonsfeil i HS-nettet
 10. Betjeningsutstyr for installasjoner i master
 11. Jordingssystem
 12. UTP
 13. Hva er global jord?
 14. Hvordan finne ut om man har global jord?
 15. Tiltak på betjeningsplass. M-tiltak i FEF 06
 16. Hvordan bygger man ulike nettyper med atskilt jording i praksis
 17. Merking av Atskilt jord
 18. Lokal forsyning i nettstasjoner med atskilt jord
 19. Krav til jording av lavspenningsinstallasjoner i FEF 06
 20. Krav til overvåking av isolasjon i LS nettet
 21. Hvordan praktisk løse det med isolasjonsovervåking
 22. Alarmgrenser ved isolasjonsfeil
 23. Krav ved ombygging av anlegg
 24. Krav til utjevningsforbindelser i nettstasjon
 25. Krav til jording av høyspenningslinjer i FEF 06 Kapittel 6
 26. Krav og utførelse av impulsjording
 27. Valg og plassering av overspenningsvern 

Det benyttes mye bilder og tegninger i kursgjennomføringen.

Kurset gjennomføres lokalt i bedriften (nettkurs eller webinar). Ta kontakt for å avklare næremere innhold/behov - varighet.

 

Meld din interesse!

Fyll ut skjemaet under og si litt om hva henvendelsen gjelder. ALLE pkt. må fylles ut. OBS: Hvis du får en mail som kan tyde på at skjemaet ikke ble registrert så sender du bare en mail med din forespørsel til: postmann@nfse.no

------------
Les vår personvernerklæring her: https://www.nfse.no/personvernerklaering.6078481-352987.html