Statnett

Nettkurs - Krafttransformatorer

Under følger en kort oversikt over emner i dette nettkurset.

OBS: kun til Statnettpersonell samt lærlinger i medlemsbedrifter av NFSE.

Nettkurs "Krafttransformatorer"

Kurset er i utgangspunktet utviklet for lærlinger og 1. linjepersonell, men kan også være interessant for andre.

Alle våre nettkurs er under utvikling, nye områder innen aktuelt kurs samt fordypningsområder kan komme - det kan du være med å bestemme...dette kan du gi oss melding om etter gjennomført kurs.

1: Konstruksjon

Kjerne og vikling


2: Aktiv del

Viklinger plassering, reaktans, påkjenninger på vikling, sammenstilling, isolasjon, merkeverdier, prøver i fabrikk


3: Regulering og annet

Spenningsregulering, trinnkobler, autotransformator, separat reguleraggregat, stjerne-delta, koblingsgrupper, støy


4: Utstyr

Konservatortank, nivåmåler for konservator, lufttørker, gassrele, temperaturmåling, oljepumpe


5: Utstyr - 2

Oljestrømsmåler, trykkovervåkning, qalitrol, hydran, gjennomføringer, kjøling, overspenningsavledere, åkvikling


6: Oljeprøvetegning

De generelle oljeprøvene (DGA disolved gas analyses), gjennomslagsspenning, vanninnhold, nøytralisasjonsverdi, farge/utseende, grenseflatespenning, inhibitor mm


7: Oljeberedskap

Havariet i Halden (1997) og Rød (2000), utette oljegruver (gamle oljegruver, daglige oljelekkasjer), store mengder slukkevann ved brann (vanskelig å håndtere), olje i naturen, omdømme