Innhold

Støvsug 1_300x202.jpg

  • AUS generelt

  • Grunnleggende sikkerhetsregler vedrørende AUS

  • Risikofaktorer ved AUS rengjøring

  • Sikkerhetstiltak og barrierer

  • AUS rengjøringssettene

  • Gjennomgang av arbeidsprosedyrer vedrørende støvsuging og våtrengjøring av spenningssatte anleggsdeler

  • Gjennomgang vedlikehold og renhold av verktøy og utstyr

  • Praktisk støvsuging og våtrengjøring av spenningssatte anleggsdeler (her avtales det lokalitet som er passende til formålet)

Kurset varer ca. 1 dag, i egen bedrift.

Be om tilbud.

For øvrig har vi mange andre kurs også: AUS-TF, AUS-Lavspenning, FSE-kurs (mange ulike varianter avhengig av målgruppe/behov), Fallsikring og evakueringskurs for arbeid i høyden, Kabelkurs, Nettstasjonskurs, Varme Arbeider, Arbeidsvarsling (krav fra Statens vegvesen), ulike programmer for å føre lærlinger eller praksiskandidater frem til fagprøve (Energimontør/Energioperatør), leie av prøveanløegg++ Ta kontakt!