Statnett

Nettkurs - Ledninger

Under følger en oversikt over emner i nettkurset.

OBS: kun til Statnettpersonell samt lærlinger i medlemsbedrifter av NFSE.

Nettkurs "Ledninger"

Kurset er i utgangspunktet utviklet for lærlinger og 1. linjepersonell, men kan også være interessant for andre.

Alle våre nettkurs er under utvikling, nye områder innen aktuelt kurs samt fordypningsområder kan komme - det kan du være med å bestemme...dette kan du gi oss melding om etter gjennomført kurs.

1: Prosjektering - forarbeid

Komponenter i en kraftledning, analyse/studiefase, grunnlagsprosjektering, beregning av magnetfelt, støyberegning, prosjektering ledning (Stikning, prosjektering, design av master og fundamenter, spesifikasjoner for masteproduksjon, elektromekanisk prosjektering) , lengdeprofiler, klimalaster, beregning av master, lineberegning/pilhøyde, lineberegninger/bendslinger, jording, linearmatur, linemontasje

2: Fundamentering


Inndeling i arbeidspakker (WBS), framdriftsplaner, transportplaner, fundamentering, tverrprofil/senterplugg, salinger, fjellfundamenter, boring for fjellbolter, forskaling og støping av stabbe, jordfundamenter, forskaling/armering av bunnplate, plassering av maler, jording av master, tilbakefylling av master, forhold knyttet til vinterstøp

3: Mastemontering


Montering av Statnetts vanlige innvendig bardunerte master, bruk av helikopter for montasjen av mastedeler, premontering, helikopters løfteevne bestemmer størrelsen på mastedelene, bruk av justeringsplater, plassering av mannskap i forbindelse med innflyvning av mastedeler, innflyvningsretning helikopter, bruk av riegel (sterkbru) og bardunering under montering av sidepanel, antall gjenger som skal være synlige, kjørning av skruer (horisontale og vertikale), plassering av mutter for enklere inspeksjoner fra bakken

4: Linemontering


Fristrekk, utkjøringsseksjoner, trommelplass, vinsjeplass (plassbehov), premontasje armaturer, utflyvning av pilotliner, bruk av "Nål"..., utkjøring av trekkliner, trekklinas oppbygning, utkjøring av topplinene, bruk av nedtrekksblokker, krav til nokkediameter, daumann...., pilkjøring og måling av pilhøyde, "Bendsling", montasje av avstandsholdere

Meld din interesse!

Fyll ut skjemaet under og si litt om hva henvendelsen gjelder. ALLE pkt. må fylles ut. OBS: Hvis du får en mail som kan tyde på at skjemaet ikke ble registrert så sender du bare en mail med din forespørsel til: postmann@nfse.no

------------
Les vår personvernerklæring her: https://www.nfse.no/personvernerklaering.6078481-352987.html