Statnett

Nettkurs - Skillebrytere

Under følger en oversikt over emner i nettkurset.

OBS: kun til Statnettpersonell samt lærlinger i medlemsbedrifter av NFSE.

Nettkurs "Skillebrytere"

Kurset er i utgangspunktet utviklet for lærlinger og 1. linjepersonell, men kan også være interessant for andre.

Alle våre nettkurs er under utvikling, nye områder innen aktuelt kurs samt fordypningsområder kan komme - det kan du være med å bestemme...dette kan du gi oss melding om etter gjennomført kurs.

 

1: Introduksjon

Hva er en skillebryter, hvorfor skillebryter, tverrsnitt utendørsanlegg, samleskinnesystemer, samspill effektbryter-skillebryter

2: Ulike typer skillebrytere

Dreieskillebryter, pantograf, vertikal bryter, horisontal dobbelbryter, knebryter, jordslutter, plugg-inn brytervogn, DCB (fraskillende effektbryter), GIS-anlegg

3: Driftsanordninger

Hva er en driftsanordning, ulike typer driftsanordninger (AC, DC, Hydraulisk, Pneumatisk), 1-polt og 3-polt...

4: Feil og vedlikehold

RCM, Termografi, Hvorfor blir det feil, Kontaktflater, Smøring

Dreieskillebryter1_500x592.png

 

Meld din interesse!

Fyll ut skjemaet under og si litt om hva henvendelsen gjelder. ALLE pkt. må fylles ut. OBS: Hvis du får en mail som kan tyde på at skjemaet ikke ble registrert så sender du bare en mail med din forespørsel til: postmann@nfse.no

------------
Les vår personvernerklæring her: https://www.nfse.no/personvernerklaering.6078481-352987.html