Informasjon:

 • Tilbudet gjelder for alle selskaper i Norge, her har vi allerede hatt svært mange - fra ulike selskaper (energiselskaper og industri)
 • Både lærlinger og andre med nok praksis og bakgrunn
 • Vi bistår i oppmeldingsprosessen - dette har vi gode rutiner på/erfaring med. Kan nok være noe tidkrevende å gjøre dette selv (flere formaliteter å ta hensyn til)
 • Det er ofte utfordrende å finne prøvearbeid til kandidatene i egen bedrift, stadig mer problematisk å avlegge fagprøven i andre bedrifter!
 • Vi har overnattingskapasitet midt i prøvefeltet! Verkstedhall med det meste man har behov for av verktøy, materiell etc.
 • Kandidatene blir prøvd i mange av områdene i vår læreplan for Energimontørfaget
 • Vurderingskriterier for fagprøven er på plass (nye krav) - dette kan være svært utfordrende for prøvenemnder å lage (dette er prøvenemndas forpliktelse) - skal være på plass for enhver fagprøve
  • Er målene for opplæringa nådd - og i hvilken grad?
  • Hva skal prøvenemnda se etter (viktige faglige elementer i prøvearbeidet, forskriftskrav, håndverket,  estetikk, HMS, holdninger etc.)?
  • Hva er stryk?
  • Det formelle: informasjon, prøvenemndas delaktighet/tilstedeværelse underveis, sluttvurdering

Den enkelte har med seg personlig utstyr (skraller, fastnøkler, hjelm, verneutstyr, belter, stolpesko etc.).

 
    Vi har et godt utvalg av utstyr, maskiner etc. som benyttes i forbindelse med kurs og fagprøver

Ta kontakt for mer informasjon!