Her er noen momenter, denne er dynamisk - under utvikling!

 • Vår opplæringsplan dekker krav i §3-1 Forskrift til opplæringsloven, den dekker det aller meste av VG3-læreplanen (sentralgitt).
 • Laget av fagfolk - for fremtidige fagfolk!
  • I samarbeid med våre medlemsbedrifter
 • Beskriver konkrete arbeidsoppgaver som lærlingen i energimontørfaget skal kunne før fagprøven. Dette kaller vi "Kjernekompetansen" til Energimontøren...
  • §3-1 i Forskrift til opplæringa sier: "Det skal vere kjent for eleven, lærlingen og lærekandidaten kva som er måla for opplæringa..."
 • Lærlingen får denne forelagt helt i starten av læretiden - "dette skal du kunne når du er ferdig med læretiden" - eksamen og fagprøvestoff!
 • Innholdet er både i forhold til teoriundervisning - men ikke minst den praktiske opplæringen his oss og i bedrift
 • Opplæringsplanen endres ved behov på årlig fagopplæringsmøte - endringer akkumuleres og tas med der, fjerning av momenter som ikke er relevant kan også gjøres!
 • Blir enklere for bedriften å identifisere enkeltemner som er på VG3-nivå for elever fra YrkesFaglig Fordypning (YFF)

Læreplan Energimontør - mai 2015_600x456.jpg

 • Dermed blir vår plan en rød tråd gjennom hele opplæringsløpet:
  • Kan benyttes for å plukke ut enkeltemner til YFF
  • Lærlingen får opplæringsplanen presentert når de starter - "Dette skal du kunne når du er ferdig som lærling", den er rimelig konkret!
  • Bedriften sjekker dette ut underveis i læretiden - "I hvilken grad kan du..." - for deretter å planlegge bedre/være et verktøy for å dekke inn mangler før fagprøven for faglig leder/Bedriften/instruktører
  • Prøvenemnda benytter denne for å velge ut momenter til en fagprøve som varer 5 + 5 dager hos oss
  • Dokumentasjonssystemet vårt bygger på denne opplæringsplan
  • Vurderingskriterier og innhold i fagprøven bygger på opplæringsplanen, ref. §3-57 Forskriften til opplæringsloven
   • Selvsagt får lærlingene opplæring i andre emner i bedrift enn det som står her, også i ulik grad: "Kjenne til..." etc.
  • Kom gjerne med innspill!

Vi skal også bryte opplæringsplanen opp i de fire moduler (én side pr. hovedområde) - ut fra behov (gi oss beskjed om dere ønsker det).

 

Opplæringsplanen ligger under her en plass - lykke til (første versjon var laget våren 2008, justeres årlig - siste versjon ligger neppe her)!

 

 Ja - og vi har 3-4 uker med nettkurs og 10-12 ulike innleveringsoppgaver med rettelærer som dekker mye av teoribiten i denne planen!