Hovedansvar for tilrettelegging av kursene innen energimontørfaget, legge til rette for nye kurs innen elektrofaget-energimontørfaget, Instruktør innen AUS. Mye brukt instruktør innen elsikkerhet (FSE), jording i fordelingsanlegg, systemer og tekniske for skrifter for forsyningsanlegg (FEF) - med mer for blant andre: Store Norske Spitsbergen Kullkompani, Energiselskaper, Forsvarsbygg, Militæret, Industrien med flere.

Driftsleder for vår mobile AUS-henger med testspenning opp til 100kV.

Tommy Olsen har fagbrev gr. A og Teknisk fagskole elkraft.

Kurs, etter/videreutdanning: 

  • Videreutdanning innen Helse, Miljø og Sikkerhet (sept. 2005 - vår 2007, Høgskolen i Bodø) - 60 studiepoeng. Eksamen (45 sp.) bestått, prosjektoppgave om Risikovurdering ble levert og bestått våren 2007. 
    • Forebyggende helsearbeid, Etikk i arbeidslivet, Arbeidsmiljøloven, Sosialpolitikk, Folketrygdens ytelser (bl.a. sykepenger, attføring og uførepensjon), Sykefravær, Organisasjonsteori, Psykososialt arbeidsmiljø (bl.a. stress og utbrenthet), Arbeidsmarked og arbeidsløshet, Internkontroll, Ulykkesforebyggende arbeid, Inneklima, Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø, Avfallshåndtering, Yrkeshygiene, Belastningslidelser, Miljørettet helsevern, Samfunnsvitenskapelig metode
  • Nye forskrifter FSE samt FEF i regi av EBL, DSB og Sintef samt en rekke REN-kurs
  • Fordypningsmodul 3 - tilrettelagt opplæring (Troms Fylkeskommune 2004)
  • Praktisk pedagogikk 20 vekttall / 60 studiepoeng 2000-2002 (PLP v/uit)
  • Arbeid Under Spenning kl. 1 og 2 (AUS 2000)
  • Pedagogisk grunnmodul (OPUS Midt Troms 1996)

Du treffer Tommy Olsen på:
Mobil:    908 25428
 

Trykk her for å sende han en e-post!