Videokatalogens bruksområde (eksempler og info):

 • Videokatalogen er tilgjengelig hele døgnet - året rundt
 • Forelesningen er organisert i ALBUM, med ulike leksjoner. Noen er på 7 leksjoner, det mest omfattende er på 12 leksjoner (Relevern)
 • Lenke til hvert Album finner du på Statnetts intranett
 • Det er felles ett passord for alle ansatte i Statnett (dette kan endres med ujevne mellomrom)
  • Passord finner du også på NETTOPP...
 • Bruken kan være at man går inn og ser en video eller forelesning - når den enkelte har lyst til det eller at man har gjennomgang av ulike tema i plenum (videoprosjektør og høyttalere)
 • Man kan pause, diskutere, hente seg kaffe, spise lunsj etc. fortsette etterpå
 • Katalogen til Statnett inneholder ulike faglige forelesninger og noen videoer - det er laget en avtale mellom Norsk Energifagsenter og Statnett som går ut på at det skal komme flere momenter til etter hvert. Statnett sørger for innholdet (videoer eller forelesninger) NFSE gjør jobben med å tilrettelegge dette i katalogen og evt. nye nettkurs
 • Videokatalogen er IKKE nettkurs, det er ingen oppgaver - kun det faglige innholdet. Dette gjør det mer relevant for andre fagfolk - som er mest interessert i det innholdet. Det er følgelig heller ingen kursbevis til videoene/forelesningene!
 • Nettkurs derimot er mer relevant for lærlingene, da er det oppgaver til forelesningene og de får også kursbevis - det er et annet produkt som må kjøpes individuelt for den enkelte lærling (her har vi ulike enkeltemner, men også pakkeløsninger som dekker det meste av pensumet i Energimontørfaget)

 

 

 Bildet over viser en av videoforelesningene i katalogen, her er det mulighet for å pause, justere lyd og navigere seg i forelesningen etc.