Oversikt over Statnettmodellen

Det er gunstig for Statnett-avdelingen å søke om å være selvstendig opplæringsbedrift (da får også denne avdelingen "Statlig opplæringstilskudd" for hver lærling - penger man da fritt kan benytte til denne modellen)  - tilsluttet "Opplæringsringen for elverksfag", dvs. at man har et nettverk/støtte i ryggen selv om man er selvstandig lærebedrift. Dette går helt fint å være selvstendig lærebedrift tilsluttet oss - det er det mange som er (både lokale energiverk og flere andre Statnettavdelinger).

Kontaktperson i Statnett oppgitt på aktuell side i Intranettet, mer info kan skaffes der.​

 

Det er laget- og vil bli laget en egen "Kalender" for hvert lærlingkull, med diverse aktiviteter (nettkurs, innleveringer og samlinger + mer info).

Alt som lærlingen skal gjøre/være med på nås med andre ord fra denne oversikten! I tillegg har alle lærlinger tilgang til eget "Team" og et Dokumentsenter.


Kortfattet innhold i modellen:

 • Startsamling lærlinger uke 38 (samme oppstartsuke hvert år)
 • Fagprøveforberedende samling (3 uker, i perioden juni-september), min 6 stk maks 12 stk pr kurs
 • Sluttsamling (resttema + eksamensforberedelser)
 • Diverse nettmøter på Teams underveis
 • Nettkurs "Energimontørkjerne", ca. 3-4 uker arbeid + alle utvidelser som kommer etter hvert (som er relevante). Vi har nettkurs som er rimelig dekkende for det meste av fagets innhold, øvrigt tas på samlinger og evt. webinarer
 • Nettkurs "Statnett", ca. 1 uke arbeid + alle fremtidige utvidelser (det er laget en avtale mellom Statnett og oss om utvikling av nye elementer hvert år - Statnett lager innholdet vi lager nettkurs av dette - evt fordypningsområder av allerede eksisterende nettkurs)
 • Innleveringsoppgaver (både jobbrelaterte og eksamensrelaterte), med rettelærer
 • GAP-analyser (egenvurdering av fastsatte læreplanmål) - hvert halvår
 • Lærlinglogg  (krav i læreplanen og opplæringslov)
 • Agenda/timeplan - når skal de ulike aktiviteter skje (ovenfor)
 • KS-system for faglige ledere inkl administrativ støtte på telefon/mail møte 1-2 dager i året samt ajourføring av "Statnett modellen" - læreplan/det som det offentlige vil sjekke ut - at Statnett har en plan for læretiden, det lærlingene skal lære

Pris for hele "Statnett-modellen" ovenfor:


Sjekk med kontaktperson i Statnett - samme intranettside som nevnt ovenfor.

 

Spørsmål: ring oss eller mail til Tommy Arne Nordaas.