Program dag 1:

 

 • Åpning og plan for dagene
 • Bruk av AUS i energiverkene så langt
 • AUS klasser/metoder, hvorfor AUS
 • Presentasjon av verktøy/utstyr, praktisk prøving av verktøy
 • Feltteori
 • AUS - håndboka
 • Veiledning til metoder og klasser (emnet fortsetter etter lunsj)
 • Veiledning til metoder og klasser
 • Behandling, transport og vedlikehold av AUS verktøy
 • Planlegging, leder for sikkerhet og leder for kopling, barrierer, prosedyrer, veiledning/instruks
 • Planlegging, leder for sikkerhet og leder for kopling

Program dag 2:

 • Gruppearbeid
 • HMS og internkontroll i virksomheter, planlegging, vedlikehold
 • Gruppeoppgaver
 • AUS vennlige anlegg
  Montering av AUS - vennlige anlegg
 • Ombygging av konvensjonelle anlegg
 • AUS vennlig materiell
 • Veien videre?