Energimontøren bygger og vedlikeholder strømnettet, fra kraftstasjon til forbruker.


Vårt moderne samfunn er avhengig av en stabil strømforsyning og er derfor avhengig av energimontørens innsats. Du vil som energimontør møte mange utfordringer som vil teste dine ferdigheter og evne til problemløsning. Arbeidet vil være i et allsidig miljø, hvor både ferdigheter og kunnskap blir satt på prøve. Gjennom samarbeid med forskjellige yrker vil du få unike muligheter til faglig og personlig utvikling.

Energimontøren bygger og vedlikeholder strømnettet, fra kraftstasjon og til forbrukeren og har også ansvaret for at jernbanen får strøm. Arbeidsstedet varierer fra innendørsanlegg til kraftnett og trafostasjoner ute på strømnettet.  


Utdannelse:
Utdanningen leder frem til et fagbrev og tar 4 1/2 år

- VG1 elektrofag (1 år)
- VG2 elenergi (1 år)
- VG3 Opplæring i bedrift i 2,5 år i energimontørfaget (lærekontakt)

 

 

Som du vil se av VG3-læreplanene er ikke disse særlig konkret, vanskelig å benytte i det daglige/oppfølging av lærlingene i bedrift. Dette har vi gjort noe med ved å "operasjonalisere" læreplanen for VG3 Energimontør. Den finner du også som en lenke under her (denne er fra februar 2011 - så den kan forandre seg!).

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på den - siden den er konkret, den er også god å bruke underveis i læretiden ved å undersøke og sjekke ut i hvor stor grad lærlingene oppnår målene i denne planen. Deretter planlegge det videre løpet i henhold til dette. Vi har stort sett nettkurs for alle disse elementer!

Er det utfordrende å gjennomføre fagprøven i bedriften? Da har vi mulighet til å tilby fagprøve hos oss.


Man går opp til fagprøve etter endt læretid.

Ta kontakt med:
Tommy Olsen.