Vi gjør en del administrative oppgave knyttet til det å ha en lærling i bedrift, men det er bedriften som tegner arbeidskontrakt og lærekontrakt med den enkelte lærling samt har halvårlige samtaler med denne. Stiftelsen driver også utstrakt kurs- og annen opplæringsvirksomhet i naturlig tilknytning til disse fagområdene. 

 

Opplæringsringen for elverksfagene inngår som en del av stiftelsens ansvar og virksomhet.

Teoriopplæringa av lærlingene er en av primæroppgavene våre. I tillegg er vi medlemsbedriftenes støttespiller i forhold til lovpålagte oppgaver knyttet opp mot fagopplæringssystemet i Norge. Vi er derfor aktivt med på ulike møter & prosjekter i regi av fylkeskommuner og bransjeorganisasjoner samt i Troms - der vi har vår egen organisasjon: KARRI.

Vi har de siste åra hatt en økende aktivitet innen tilrettelegging/gjennomføring av kurs for voksne arbeidstakere innen energibransjen, ofte skreddersøm ut fra bedriftens behov.

Energibransjen har i alle år favnet bredt i forhold til type fagfolk - noe tilbudene våre er preget av. Mange av kursene våre er derfor også nyttige og tilgjengelig også for andre bransjer.

Ta gjerne kontakt med oss for nærmere avtaler om spesialtilpassede fagkurs innen et bredt fagområde!