På alle områder i vår virksomhet skal vi jobbe målrettet og systematisk for å forbedre våre prestasjoner. Dette skal vi oppnå bl.a. gjennom å kontrollere risiko som kan være forbundet med vår virksomhet.

 

Et godt arbeidsmiljø skal ivareta ledere og medarbeidere sin sikkerhet og helse, bidra til økt trivsel og styrke samhørighetsfølelsen. 

 

Høyt nærvær og lavt sykefravær samt motiverte ansatte skal bidra til økt effektivitet og enda bedre resultater. 

 

Vår virksomhet skal videreutvikle en miljøvennlig drift og ha en miljøprofil som tilfredsstiller våre kunder på en god og tydelig måte.  

 

Våre viktigste leverandører skal bidra til å styrke denne profilen og vi vil stille krav til våre samarbeidspartnere. 

 

Utvikling av god HMS-kultur er et lederansvar og vi skal legge til rette for at alle medarbeidere kan medvirke i utviklingen av en HMS-kultur som bla. bidrar til at vi oppnår våre HMS-mål.

 

Resultater på sikt:

  • NULL skader på mennesker og anlegg...
  • Lavt sykefravær, tilfredse medarbeidere/ansatte
  • Tiltrekke oss nye kunder
  • Beholde gamle kunder
  • Lavere kostnader, bedre økonomi

Miljørapport fra sist år kan sendes på forespørsel.​