Kursinnhold:

Alle som skal utføre arbeid på riks- og fylkesveg skal minimum ha gjennomgått kurs 1. Med arbeid på veg menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v.

Lenke: Arbeidsvarsling - vegvesen.no

 

Kursets varighet: 6 timer.

NESTE KURS: Ta kontakt!

Følgende tema skal inngå i opplæringen:

  • personlig sikkerhet
  • personlig verneutstyr
    varsling ved vegarbeid sikring ved vegarbeid,
  • ansvarsfordeling, hvilket personlig ansvar har den som arbeider på veg
  • hensyn til sikkerhet og framkommelighet

Personer som har bestått kurs 2 trenger ikke kurs 1.

Dette kurset inngår i våre medlemsbedrifters lærlingkurs. Spesialpris til våre medlemsbedrifter.

 

Priser, pr. stk. min. antall (fra samme bedrift):

10 stk.    kr. 2110,-

20 stk.    kr. 1810,-

30 stk.    kr. 1510,-

40 stk.    kr. 1260,-

Min. antall er 10 stk. Dette er også prisen på åpne kurs.

I tillegg tilkommer kostnader til reise etc. Materiell er inkludert. Be gjerne om spesifisert tilbud.

Kursinstruktør: Frode Berg