Nettkurs "Energimontørkjernen":
 

Nettkursene består av en serie emner/kapitler med oppgaver underveis, i hvert emne kan det være en eller flere videolenker/forelesninger.

Nettkurs-innspilling2_650x401.jpg

 

 1. Kabelskap
 2. Grunnleggende kurs om nettstrukturer
 3. Kabler
 4. HSP-linje
 5. Transformatorer
 6. EX-Hengeledningsanlegg
 7. FSE (innledning, lover-forskrifter-normer og bransjeretningslinjer, risiko ved strømgjennomgang, generelle bestemmelser, generelle sikkerhetskrav, arbeidsmetoder, utførelse av vedlikehold, koblinger og betjening av sikringer)
 8. Forskrifter om forsyningsanlegg (FEF)
 9. Høyspenningsbrytere
 10. Jording i fordelingsanlegg
 11. Elektroteknikk 1
 12. AUS Lavspenning (en av arbeidsmetodene i FSE!)
 13. AUS Høyspenning (1 & 2)
 14. Tariffapparater
 15. Sikker bruk av: Davit, Betti Spill, Søyleboremaskin
 16. Og enda noen flere...I tillegg en rekke videosnutter som er lagt inn i de ulike nettkurs

Lærlinger på våre ulike programmer har alle disse nettkurs inkludert. I tillegg kommer en rekke innleveringer med rettelærer fra oss.