Nettkurs "Jording i Statnett anlegg"

Kurset er i utgangspunktet utviklet for lærlinger og 1. linjepersonell, men kan også være interessant for andre.

Alle våre nettkurs er under utvikling, nye områder innen aktuelt kurs samt fordypningsområder kan komme - det kan du være med å bestemme...dette kan du gi oss melding om etter gjennomført kurs.

 

1: Introduksjon til veileder for jording av Statnetts stasjoner


Bakgrunn og hensikt med jordingsveilederen, oppbygging og innhold, hvor finner jeg veilederen, hensikten med jording, jordingsanleggets hoveddeler

2: Prinsipp og eksempler på utførelse
 

Prinsipp for jordingsanlegg i Statnett, eksempler på utførelse av jordingsanlegg (maskenett, apparatjording, jording av gjerde, jording av SF6 anlegg, jording av kabelskjermer, jording i bygg og kontrollrom)

3: Utførelse - praktiske eksempler
 

Maskenett (planering av løsmasse, utlegging, sammenkobling med C-klemmer, tamper ved fundament), strømtransformatorer, spenningstransformatorer, krafttransformatorer

4: Kontroll av jordingsanlegg
 

Dimensjonerende kortslutningsstrøm, dimensjonering av jordleder, ansvarlig utførende, kontroll under montasje, sluttkontroll