Kurset kan også tas som webinar (Teams), slokkeøvelse tas etter hvert...

 Sertifiseringskurs i varmt arbeid

Målsetting: Kurset skal bidra til å gi den som utfører varme arbeider nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varmt arbeid.

Målgruppe: Alle som utfører varmt arbeid, sveising, skjæring, sliping, kutting, taktekking med åpen flamme og annen bruk av åpen ild (krymping av kabelmuffer med mer).

Kurset gjennomføres også der det er flere påmeldte, eksempler kan være: Narvik, Bardu, Tromsø, Harstad, Vadsø, Trondheim, Hammerfest, Kirkenes med flere....

Kurset inneholder disse emnene:

  • Sertifiseringsordningen
  • Regelverk
  • Brann- og slokketeknikk
  • Varme arbeider og risiko
  • Skriftlig eksamen

Deltakere: Maksimalt 25 deltakere

Varighet: 1 dag (7,5t inkl. pauser, lunsj, slokkeøvelse, kurs og eksamen)... Normalt oppstart kl 0800

Kurssted: I Rossfjordstraumen ved vårt kurssenter eller etter nærmere avtale (helg, kveld - bedriftsinternt)

  • Bedriften kan selv gjennomføre slokkeøvelse og dokumentere dette for den enkelte - prisen reduseres da noe
  • Vi kan også levere kun slokkeøvelse, pris avtales nærmere

 

Fagansvarlig: Tommy A. Nordaas

 

Les mer om ordningen her: Norsk Brannvernforening