Energiselskapene har ansvaret for at strømnettet som transporterer energi frem til kundene (industri, skoler, kontorbygg, kjøpesenter, boliger, hytter etc.) til enhver tid er i drift.

Hvert år tas det inn lærlinger i de aller fleste selskapene. Dette er både lærlinger som ønsker å bli Energimontører eller Energioperatører. Energioperatørene jobber med produksjonen av energi på kraftverk, Energimontøren arbeider med å bringe denne energien fra kraftverkene til forbrukerne.

Lærlinger kan tas opp hele året, men normal rekruttering/kontakt mellom aktuelle lærlinger skjer i januar-mars. Læretiden starter i månedsskiftet august/september hvert år. Læretiden for alle elektrofag er 2,5 år - i læretiden skal du følge en opplæringsplan frem mot en skriftlig eksamen og fagprøve (alle elektrofag har en skriftlig sentralgitt eksamen før man kan ta fagprøven).

Lærlinger er et viktig rekrutteringsgrunnlag for energiselskapene og som lærling har du derfor gode muligheter for fast jobb etter endt læretid, men det er ingen automatikk i det å få en fast jobb!

Mange energiselskaper gir også fremtidige lærlinger mulighet for sommerjobb.

Les mer om Energimontørfaget og Energioperatørfaget ved å trykke på lenkene under her.